Akciové letáky BAUMIT

BAUMIT

Pomáhame ľuďom realizovať pekné a zdravé bývanie a spríjemňovať životné prostredie.
Inováciou zabezpečujeme vlastný rozvoj a úžitok pre všetkých ľudí.  Kvalita, rýchlosť, nadštandardné služby a dlhodobná starostlivosť o zákazníkov napĺňajú poslanie značky Baumit.  Hlásime sa k hodnotám, ktoré sú základom na vytvorenie trvalých férových vzťahov s partnermi a verejnosťou.

Ľudia sú našim najcennejším kapitálom. Staráme sa o ich osobnostný a odborný rozvoj, zabezpečujeme pre nich bezpečné pracovné prostredie, výsledkom čoho sú motivovaní, efektívni a lojálni spolupracovníci.

Dodržiavame princípy a morálne pravidlá v ekonomickej a sociálnej oblasti, sme vnímaví pre potreby miestnych komunít a zodpovedne pristupujeme k ochrane životného prostredia.

Dodávaním kvalitných produktov a poskytovaním nadštandardných služieb získavame stále viac nadšených zákazníkov.

Robiť správne veci v správnom čase nazývame efektívnym prístupom. Zodpovedným prístupom ku každodenným úlohám prispievam k výsledku celého tímu a tým aj k zvýšeniu svojej dôveryhodnosti voči kolegom a dôveryhodnosti firmy voči partnerom.

Dobré vzťahy pre nás znamenajú čestné, otvorené a transparentné správanie a komunikáciu s cieľom vždy nájsť vzájomne výhodné riešenia, aby sa nám s našimi partnermi dobre, ľahko a s radosťou spolupracovalo.

Súlad medzi záujmami jednotlivca a celku vytvára základ tímovej spolupráce, čo umožňuje dosahovať synergiu. Jednotlivec organizuje svoju prácu s ohľadom na ciele tímu. Spoločnosť si zase uvedomuje jedinečnosť každého člena tímu.

Podporujeme inovatívnosť, nové myšlienky a kreativitu našich ľudí pri všetkých činnostiach, ako potenciál pre ďalší úspešný rozvoj firmy. Ako zodpovedná spoločnosť odovzdávame naše myšlienky na úžitok všetkých ľudí.

Nájdite najbližšiu predajňu BAUMIT vo svojom okolí!

Značky: baumit, stavby, stavebníctvo, zateplenie, fasády, omietky