Akciové letáky CBA Slovakia

CBA Slovakia

Vznik obchodnej spoločnosti pod obchodným názvom CBA Slovakia Lučenec je spojený s rokom 2003, aj keď podnikateľské aktivity jej zakladateľov siahajú až do roku 1992. Činnosť spojená s nákupom a predajom potravín a priemyselného tovaru bola nosnou aktivitou spoločnosti od jej vzniku. V súčasnosti prevádzkuje 2 veľkoobchodné sklady a viac ako 340 maloobchodných prevádzok po celom území SR, členených do maloobchodným reťazcov:
- CBA Potraviny,
- Cent Supermarket CBA,
- Diskont CBA.
Spoločnosť zamestnáva cca 2400 zamestnancov. 

   CBA Slovakia, a.s. je jedným zo samostatných právnych subjektov, ktoré pôsobia pod franšízou CBA. Potenciál spoločnosti  potvrdzuje aj jej postavenie, ako najväčšieho samostatného domáceho obchodného subjektu na slovenskom obchodnom trhu s pozíciou č.9/2013 v TOP 50-ke, v štatistikách, ktoré sú pravidelne zverejňované v médiách.

  História areálu spoločnosti v Lučenci:

 V roku 1891 založili Ignác Herzog a Dezider Kohn rafinériu a veľkoobchod s liehovinami, neskôr i skladište a v r. 1906 aj pálenicu.  Dňa 29.7.1911 ho zničil blesk. Liehovar prestavali a rozšírili a v roku 1920 patril medzi málo fungujúcich tovární na rafinovanie liehu, sklad liehu a denaturovaného liehu. Po 2. svetovej vojne pracovala ako konzerváreň pod názvom RISO. Vyrábali rôzne konzervy, ocot, ovocné sirupy a ovocné vína. Výroba skončila po roku 1989.

Nájdite najbližšiu predajňu CBA Slovakia vo svojom okolí!