Akciové letáky COOP Jednota

COOP Jednota

Skupina COOP Jednota je nielen najväčším predajcom potravín na Slovensku, ale aj obchodným reťazcom s najväčším počtom predajní.
Našou prioritou je orientácia na zákazníkaa budovanie predajní vidieckeho a mestského typy, v ktorých sa zákazníci cítia komfortne a na ktorých môžu realizovať komplexné, rýchlé nákupy s možnosťou využitia doplnkových služieb (napr. coopkasa, cash-back a i.). Pozornosť a dôraz kladieme na rekonštrukcie existujúcich prevádzkových jednotiek s cieľom skvalitniť ponúkané služby a zefektívniť prevádzku predajní.
2219 prevádzkových jednotiek skupiny COOP Jednota je začlenených do 3 maloobchodných formátov.


18 predajní376 predajní1 832 predajní

Nájdite najbližšiu predajňu COOP Jednota vo svojom okolí!