Akciové letáky CBA-VEREX

Staršie letáky
CBA-VEREX

CBA VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš je obchodnou spoločnosťou, ktorá má významné postavenie v obchode s potravinami v regióne Liptova a Oravy. Spoločnosť je súčasťou skupiny firiem VEREX HOLDING, a.s. Liptovský Mikuláš a zároveň členom medzinárodnej Franchise CBA a Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, Bratislava.

História spoločnosti:
CBA Verex, a.s. v dnešnej podobe vznikol zlúčením viacerých spoločností, z ktorých najstarší bol štátny podnik Zdroj Liptovský Mikuláš. V rámci privatizácie sa v roku 1996 Zdroj, š. p. spojil s obchodnou spoločnosťou Verex. Rozvojom spoločnosti pribudli dve veľkoobchodné základne Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a supermarket Verimex v Liptovskom Mikuláši. Spoločnosť vybudovala aj vlastnú sieť diskont marketov a maloobchodných predajní na Liptove a Orave. 

Aktivity spoločnosti:

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je obchodná činnosť s potravinárskym a drogistickým tovarom a to v členení:

  • veľkoobchody Liptovský Mikuláš a Tvrdošín
  • diskont markety na Liptove a Orave
  • maloobchodné predajne na Liptove a Orave

V náväznosti na hlavné podnikateľské aktivity spoločnosti prebieha veľké množstvo marketingových aktivít, medzi ktoré patria napríklad:

  • akcie pre maloobchdonú a veľkoobchodnú sieť
  • príprava a realizácia dlhodobo nízkych cien
  • aktuálne znižovanie cien vybraných druhov tovarov
  • príprava rôznych súťaží pre maloobchodnú a veľkoobchodnú sieť
  • organizovanie nákupných dní pre veľkoodberateľov a rôzne ďalšie akcie a aktivity

Ďalšou z činností spoločnosti je prenájom voľných priestorov na obchodné, kancelárske a iné účely vo svojich zariadeniach a budovách, prípadne prenájom celých zariadení a  budov.

Distribučný systém je zabezpečený cez vlastných obchodných zástupcov, z ktorých každý má pridelený svoj región, v ktorom pôsobí. Predaj je uskutočňovaný priamou dodávkou tovaru do maloobchodných prevádzok, skladov, reštaurácií, organizácií atď. 

 

 

Nájdite najbližšiu predajňu CBA-VEREX vo svojom okolí!

Značky: CBA verex, potraviny CBA verex, veľkoobchod potravín Liptovský Mikuláš, maloobchodné predajne Liptov a Orava