Akciové letáky Obchodná aliancia NOBA

Obchodná aliancia NOBA

500+ predajní NOBA

NOBA - obchodná aliancia

Aliancia vznikla z iniciatívy firmy NOBA - SMOKER. Združuje nezávislých maloodberateľov. Cieľom aliancie je upevňovať pozíciu jednotlivých členov a presadzovať spoločnú marketingovú stratégiu a obchodnú politiku. Dlhodobým cieľom je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a tým udržiavať pôvodných a získavať nových zákazníkov.

Servis Noba

 • Hlavnou úlohou distribútorov NOBA je čo najkvalitnejšie dodávať POTRAVINY, TABAKOVÉ VÝROBKY, NÁPOJE, CUKROVINKY, DROGÉRIU A CHLADENÉ VÝROBKY zákazníkom bez rozdielu, a to do 24 hodín aj s možnosťou vlastného odberu (cash&carry).
 • Z hľadiska konkurencie sa usilujeme byť najkvalitnejší a najspoľahlivejší v službách, cenovo prijateľní a schopní uspokojovať potreby zákazníkov.
 • Zabezpečovať vysoký a pravidelný obrat dodávateľom a pomáhať zaviesť ich novinky na trh.
 • Poskytovať akcie vybraným zákazníkom prostredníctvom Nezávislej obchodnej aliancie (NOBA), ktorá vznikla na podnet firmy SMOKER a združuje maloodberateľov za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Vzájomným cieľom je neustále rozširovanie pravidelnej spotrebiteľskej klientely v samotných prevádzkach členov "NOBA", na čo slúži podpora predaja formou plagátov a reklamy.
 • Dlhodobým cieľom je neustále zvyšovať kvalitu poskytova ných služieb a tým udržiavať pôvodných a získavať nových zákazníkov.

 

Vizitka aliancie NOBA

 • OBRAT: 50 mil. €
 • SORTIMENT: 6000+ druhov - Potraviny, Nápoje, Tabak, Cukrovinky, Gastro, Drogéria, Chladené výrobky
 • ČLENOVIA NOBA: 500+ maloobchodných prevádzok (franchising)

 

Zdroje aliancie

 • PRACOVNÍCI: 50
 • DODVÁTELIA: 180
 • MOTOROVÉ VOZIDLÁ
  • NÁKLADNÉ: 20
  • OSOBNÉ: 15
 • SKLADOVÁ PLOCHA
  • Trenčín: 2000 m2
  • Žilina: 1500 m2

Nájdite najbližšiu predajňu Obchodná aliancia NOBA vo svojom okolí!

Značky: potraviny, mlieko, mliečne výrobky, veľkoobchod, predaj potravín, agro, biopotraviny, obchodná činnosť